چاپ رواق ، مجری چاپ عکس در ابعاد مختلف جهت کاربردهای هنری ، تجاری ، صنعتی ، اداری و شخصی می باشد . کیفیت خروجی این مرکز چاپ مدیون تجربه نیروهای متخصص و مجرب و استفاده از دستگاه های پیشرفته چاپی می باشد. ابعاد چاپی ارائه شده بر حسب دسته بندی چاپ در ابعاد کوچک ، متوسط و بزرگ به کاربران ارائه می گردد .

چاپ و شاسی عکس به فرآیند چسباندن عکس چاپ شده بر روی تخته ام دی اف ، موسوم به تخته شاسی عکس ، اطلاق می گردد. در این مرحله پرینت یا پلات تصویر موجود بر روی کاغذ کتد چاپ می شود و پس از کشیدن لمینت سرد ، با دقت بر روی تخته شاسی که بر روی آن چسب دوطرفه ای قرار دارد ، می کشند. کیفیت نهایی کار به عواملی همچون جنس مناسب و مرغوب ام دی اف شاسی و همچنین معتبر و با کیفیت بودن چسب دو طرفه و جنس لمینت سرد بستگی دارد.
چاپ رواق کوشیده است با توجه به موارد و عوامل یاد شده از بهترین متریال های چاپی ، شاسی مناسب و چسب مرغوب ، در چاپ و شاسی عکس استفاده نماید تا درصد بروز خطا در کارهای مشتریان به حداقل ممکن برسد .